Tanévkezdés, javító vizsgák

Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium

 

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium 

Erdőmérnök-tanár / kollégiumi nevelő pedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2015.09.01 - 2016.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6783 Ásotthalom, Kiss Ferenc körút 76.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A fent megjelölt szakok oktatása, tanórán kívüli foglalkozások. Pedagógusi munkakörrel összefüggő tevékenységek.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, Erdőmérnök tanár/kollégiumi nevelő,

 

§         Magyar állampolgárság

§         Büntetlen előélet

§         Cselekvőképesség

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (KJT.tv.20.§.(1),(2d), (2e),(5) szerint

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai önéletrajz

§         Diploma másolat

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (KJT.tv.20.§.(1),(2d), (2e),(5) szerint

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Andrésiné dr. Ambrus Ildikó nyújt, a 62/291-522 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (6783 Ásotthalom, Kiss Ferenc körút 76. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/a-20/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Erdőmérnök-tanár / kollégiumi nevelő pedagógus.

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

§         Ásotthalom Község hirdető táblája - 2015. július 15.

 

 

 

2015.augusztus 13

Please reload