Kedves Szülők! Kedves Tanulók!


A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló CXXVIII. törvényre, valamint a 27/2021.(I.29.) Korm. rendeletre hivatkozva megjelentek az SZFHÁT/46260-4/2021-ITM, valamint az SZFHÁT/47809/2021-ITM egyedi miniszteri határozatok.

A fenti jogszabályok, valamint a médiában megjelent hírek alapján az alábbiakról tájékoztatom iskolánk tanulóit, valamint a kedves szülőket.

1.) A szakképzésben a közismereti és a szakmai oktatás a héten még on-line módon, digitális munkarendben zajlik 2021. május 09-ig.

2.) A digitális munkarendhez továbbra is a már megszokott Teams felületet használjuk.

3.) 2021. május 10-én még digitális munkarendben tartjuk az órákat az SZFHÁT/47809/2021-ITM rendelet 6. pontja alapján, tekintettel arra, hogy aznap szervezzük meg a szakmai írásbeli vizsgákat iskolánkban.

4.) A jelenléti oktatás 2021. május 11-én indul „A” heti órarend szerint valamennyi évfolyamon.

5.) A kollégista tanulók számára a visszaérkezés 2021. május 10-én, hétfőn este 21.30-ig.

6.) Minden tanuló az eredeti kollégiumi helyére költözik vissza.

7.) Kérek Mindenkit a járványügyi szabályok szigorú betartására! A reggeli testhőmérséklet mérés, a zárt terekben a maszk használata, valamint a kézfertőtlenítés rendszeres alkalmazása mindenki számára kötelező előírás!

8.) A végzős évfolyamok számára szóbeli vizsgák nem lesznek. 2021. május 27-én a Lovász, 2021. június 1-én a Virágkötő és virágkereskedő, 2021. június 8-án az Erdésztechnikus, 2021. június 9-én pedig az Erdészeti szakmunkás szakmát tanuló diákok számára gyakorlati vizsgák lesznek.

9.) A szakképző iskola 9. évfolyamos diákjai számára az Ágazati alapozó vizsgára 2021. június 2-án és 3-án kerül sor.

10. ) A 10. évfolyamosoknak (10/A, 10/B, 10/BL, 10/C) valamint a 11/C évfolyamnak 2021. június 16-tól 2021. július 13-ig kötelező nyári gyakorlat lesz!

11.) A tanévzáró 2021. június 15-én lesz!


Szeretettel várjuk vissza a diákjainkat!

Sikeres tanévzárást, eredményes tanulást és jó egészséget kívánok!

Ásotthalom, 2021. május 4.


Andrésiné dr. Ambrus Ildikó

igazgató
Az Alföldi ASzC Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium a 2021/22-es tanévre az alábbi területekre hirdet rendkívüli felvételi eljárást.

Erdésztechnikus képzés 5 éves

Erdőművelő-fakitermelő képzés 3 éves

Gazda (Lovász szakmairánnyal) képzés 3 éves


Erdésztechnikus (5 0821 17 02)

A szakma képzési ideje 5 év.

A technikumi oktatás az Erdésztechnikus végzettség megszerzése érdekében a „Mezőgazdaság és erdészet” ágazatban történik. A tanulók a 9-10. évfolyamon elsajátított szakmai alapozó ismeretekből 10. év végén ágazati vizsgát tesznek. Az általános kötelező érettségi tárgyak (magyar, matematika, történelem, idegen nyelv) mellett tanítjuk a szakmai tárgyakat, pl. erdőművelés, erdőhasználat, erdővédelem, erdőbecslés, erdészeti géptan, vadászat, vadgazdálkodás. A 12. év végén előrehozottan tehető érettségi vizsga magyar nyelv, történelem és matematika tantárgyakból. A 13. év végén kerül sor az idegen nyelv érettségire és az erdésztechnikus szakmai vizsgára. A technikus vizsga emelt szintű érettséginek számít.


Erdőművelő-fakitermelő (4 0821 17 01)

A szakma képzési ideje 3 év.

A tanulók a 9. évfolyamon elsajátított szakmai alapozó ismeretekből 9. év végén ágazati vizsgát tesznek.

A szakmai tantárgyak erdészeti, vadászati, gépészeti, munka- és környezetvédelmi ismereteket dolgoznak föl.

A tanulmányi idő alatt felkészülési lehetőséget biztosítunk a következő képesítések megszerzésére:

  • motorfűrész-kezelő jogosítvány

  • mezőgazdasági-vontatóvezetői igazolvány

  • daruk és targoncák kezelésére szóló jogosítvány

  • vadászvizsga

  • B kategóriás jogosítvány


Gazda (Lovász szakmairány) (4 0811 17 04)

A szakma képzési ideje 3 év.

A tanulók a 9. évfolyamon elsajátított szakmai alapozó ismeretekből 9. év végén ágazati vizsgát tesznek.

A szakmai tantárgyak a gazdaképzés szakmai alapozó tantárgyain túl a ló gondozásával, lovaglással, fogathajtással, lótenyésztéssel kapcsolatos ismereteket dolgoznak föl. Az elméleti képzés iskolánkban történik.

A képzés alatt gyakorlóhely, a duális képzési rendszer alapján, kihelyezett formában biztosított.

Valamennyi képzésre jelentkező tanulóknak kollégiumi elhelyezést biztosítunk igény esetén, az iskola területén elhelyezkedő kollégiumokban.

A jelentkezéssel kapcsolatban információ kérhető az iskola titkárságán munkaidőben a 62/291-522-es telefonon, vagy a bedotitkarsag@gmail.com e-mail címen.


Várjuk azokat az érdeklődő diákokat, akik iskolánkban szeretnék folytatni tanulmányaikat!
Két résszel bővült, s így már tizenkét kisfilmből áll az az animációs tananyag sorozat, amit az Agrárminisztérium támogatásával az erdészeti technikumok és szakképző iskolák tanulói számára készített az Ásotthalmi Bedő Albert Alapítvány. A sorozat az erdősítés témakörében jelent online elérhető segédletet. A videók szabadon megtekinthetők az Országos Erdészeti Egyesület YouTube-csatornáján.

Az Országfásítási Programhoz kapcsolódva az online oktatást támogató néhány perces animációk az erdészeti szakmai tananyag erdősítésekkel kapcsolatos fejezeteihez nyújtanak hasznos kiegészítést. A 11. kisfilm a fásítás és a mezővédő erdősávok fogalmát magyarázza el, bemutatja ezek célját – ami az ember természetes vagy mesterséges környezetének védelme –, illetve taglalja telepítésük szempontjait is, kezdve az optimális szerkezet kialakításától, a megfelelő fafajok kiválasztásáig. A 12. fejezet a faültetvények témakörét dolgozza fel, így a kisfilmben szó esik arról, hogy ezeket a jó minőségű faanyag nagy tömegű termelésén túl magtermesztési és kutatási célból is létesíthetik. Kiderül az is, mit jelent az energiaerdő fogalma, mi is az a plantázs, s mi történik a kísérleti ültetvényeken.

Az Ásotthalmi Bedő Albert Alapítványt 1997-ben azzal a céllal hozták létre, hogy támogassa az Alföldi ASzC Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban folyó oktató munkát. Ennek egyik módja az animációs tananyagsegédlet elkészítése, illetve annak folyamatos bővítése. A ma már több, mint egy éve tartó járványhelyzetben különösen fontos az előrelépés a tananyag digitalizáció területén is, mivel nehéz a gyakorlati oktatás megvalósítása. Ezért született meg a tananyag-animációs sorozat, ami a szakképzésben tanuló diákok mellett a magánerdő-tulajdonosok és az erdőtelepítésekre pályázó önkormányzatok számára is hasznos segítség lehet az erdőben folyó munkák folyamatának megismerésére.

Az Agrárminisztérium támogatásával készült korszerű tananyag-segédlet bárki számára szabadon elérhető az Országos Erdészeti Egyesület Youtube csatornáján, valamint az iskola Facebook oldalán.